Hushållsvåg år 1885

Vågen har markering för både skålpund och kilo. Tillverkad vid tiden för övergång till kilogram.

Höjd: 33 cm

Pris: 260 kr

Kategori: