Cafèstolar i metall

Två vitmålade stolar med visst färgbortfall.

1900/2000 tal.

Pris: 1 000 kr för paret

Kategori: