Franska glas

Sex små glas med guldränder.

Skick: Hela och fina men avsaknad av guldränder på sina ställen. Handdisk rekommenderas.

Höjd: 4,5 cm

Pris:120 kr