Skånsk allmogekeramik

Antika bruksföremål i glaserat lergods.

Krus med hällpip och ett handtag. Höjd 15 cm. Bild 2. Pris: 220 kr.  SÅLD

Skål (spillkum) med dekorerad kant och hällpip: Höjd 9 cm. Diameter 24 cm. Bild 3, 4 och 5. Pris: 250 kr

Äggakagefat: Diameter 27 cm. Bild 6 och 7. Pris 250 kr.